It’s All About The Looks สาวเฉิ่ม..แปลงโฉมพลิกชีวิต

ชื่ออังกฤษ : It’s All About The Looks
ชื่อไทย : สาวเฉิ่ม..แปลงโฉมพลิกชีวิต
ผู้กำกับ : Hiroaki Matsuyama
เขียนบท : Hiromi Okubo (manga), Tomoko Aizawa
นักแสดง :  Mirei Kiritani, Asami Mizukawa, Chiemi Blouson

เรื่องย่อ : Jun Jonochi (Mirei Kiritani) ทำงานวิจัยที่โรงงานกระดาษ แต่ต่อมา Lab ที่เธอทำงานได้ถูกโอนย้ายไปบริษัทผลิตเครื่องสำอาง เธอเป็นสาวใสซื่อแต่ไม่เคยดูแลและสนใจในการที่ทำให้ร ูปลักษณ์ของตัวเองดูดี วันหนึ่งเมื่อรู้ว่าคนทั่วไปมองเธอว่าไม่เหมือนผู้หญ ิงปกติ ทำให้เธอและเพื่อนร่วม Lab อีกสองคนตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเองพัฒนารูปลักษ ณ์ แต่กว่าจะสวยก็มีการลองผิดลองถูกมานับไม่ถ้วน เธอและเพื่อนๆจะทำสำเร็จหรือไม่

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “It’s All About The Looks สาวเฉิ่ม..แปลงโฉมพลิกชีวิต”